حراج!

سالنامه نجومی ،سالنامه مدیریتی MR-1009

49,500 تومان 42,000 تومان

سالنامه مدیریتی

توضیحات

سالنامه نجومی

سالنامه نجومی

سالنامه نجومی ، سررسید رقعی دو رنگ جلد چرم ترمو یک تکه داخل کرم (جمعه تک صفحه) ND8-76

 

قمر در عقرب چیست؟

برای دانستن معنی قمر در عقرب ابتدا باید به معنی صور فلکی بپردازیم.

صور فلکی: اجتماعی از ستارگان که مجموعه های قابل تشخیص را نشان میدهند.

این صورت های فلکی ارتباط چندانی با هم ندارند ولی طوری قرار گرفته اند

که وقتی از زمین به آنها نگاه میکنیم

در یک مجموعه قرار میگیرند. یکی از این صورت های فلکی صورت فلکی قمر در عقرب است.

زمانی که کره ی ماه در مقابل صورت فلکی قمر در عقرب قرار میگیرد

به اصطلاح میگویند قمر در عقرب شده است.

قمر در عقرب ایام خاصی است که ماه با توجه به حرکتش نسبت به زمین

آثاری مانند جزر و مد آب دریاهاو همچنان تاثیراتی بر روی جسم میگذارد.

در این روزها توصیه علمای این است که از انجام مسائل مهم پرهیز کنیم، مانند ازدواج ،

انعقاد نطفه، مسافرت و …

نحوه ی محاسبه ی قمر در عقرب:

فرض کنید امروز 2 مهر مصادف با 15 شوال است.

1_ روزها را یک واحد اضافه کنید (روز شمسی برابر 3 و روز قمری برابر 16 میشود).

2_ روز قمری را در عدد 12/2 ضرب کرده و حاصل را با روز شمسی جمع کنید.

3_ حاصل جمع را بر عدد 30 تقسیم کنید.

4_ حاصل تقسیم را با عدد برج شمسی (مهر =7) جمع کنید.

5_ اگر عدد به دست آمده بیشتر از 12 باشد منهای 12 کنید.

عددی که در نهایت به دست می آید تعیین کننده ی موضع ماه در برج های

دوازده گانه است. اگر این عدد برابر 8 باشد نشان دهنده ی زمان قمر در

عقرب است.

سالنامه نجومی

دانلود فایل PDF سالنامه نجومی

www.taksiz.org