سررسید هفته شمار :

در این نوع سررسید ، هر هفته در یک صفحه چاپ می شود. حجم سررسید طراحی شده به این روش کم و جای یادداشت آن نیز در عین حال کم است.

سررسید هفته شمار در سایز ها و قطعات مختلفی تولید میشود سررسید هفته شمار وزیری ، اروپایی ، اما بیشتر آنها به صورت جیبی ارائه میشوند.

حراج!
۲,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
۲,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۰۰ تومان ۲۰۰ تومان