چاپ پاکت بیمارستانی در تکسیز

پاکت بیمارستانی پاکتی است که میتواند در ابعاد مختلف تولید شود و روی آن اطلاعات مربوط به بیمارستان چاپ گردد. این پاکت به کسانی که از خدمات بیمارستان استفاده می کنند ارائه داده میشود . پس بر ای حرفه ای تر نشان دادن خدمات بهتر است از چاپ پاکت به شکلی حرفه ای غافل نشوید.

چاپ بهترین طرح های پاکت بیمارستانی | تکسیز

کاغذ در صنعت چاپ به سه دسته کرافت وتحریر و گلاسه تقسیم میشود که برای مصارف مختلف در چاپ میشود از آنها استفاده کرد.

برای مثال برای پاکت های بیمارستانی عمدتا از پاکت های کرافت استفاده میشود که  از محدودیت های این کاغذ این است که نمیتوان آن کیفیتی که روی گلاسه میبینیم از این کاغذ بخواهیم اما چون این کاغذ قیمت پایین تری نسبت به گلاسه و تحریر دارد طرفداران خود را همچنان حفط نموده است.

در چاپ پاکت بیمارستانی اگر قرار است شما فقط به منظور تبلیغات این پاکت را چاپ کنید خوب است از ضخامت ۱۳۵۵گرمی استفاده کنید.

هر ساله که علم در صنعت چاپ پیشرفت چشم گیری دارد خدمات و کیفیت و زمان در این صنعت معنا و کیفیت خود را بهتر از سال های قبل مینماید و چاپ پاکت نامه با روش های چاپ سیلک چاپ ملخی چاپ افست و چاپ دیجیتال در این شرکت عرضه میشود.

چاپ پاکت بیمارستانی در این مجموعه طبق سلیقه و کاملا اختصاصی انجام میگیرد.

تکسیز راائه دهنده کلیه خدمات چاپ مثل چاپ پاکت و ساک دستی سعی در حفظ لبخند شما دارد. ما به وقت و انرژی شما احترام میگذاریم و میکوشیم در اولین وقت سفارش ها را تحویل بدهیم.

نکات چاپ پاکت بیمارستانی

 پاکت رادیولوژی قابل استفاده در بیمارستان ها است.
– پاکت رادیولوژی در سایز هایی متنوع قابل تولید و چاپ است.
– پاکت رادیولوژی قابلیت چاپ تک رنگ ریسو و چاپ افست تک رنگ ، دو رنگ و چهار رنگ را دارا است.
– پاکت رادیولوژی در اندازه های 430×360 ،360×360 به صورت آماده موجود میباشد.

خدمات چاپ پاکت بیمارستانی را از تکسیز دریافت کنید و در هرجای ایران که هستید سفارش خود را به شکل تلفنی با آنلاین ثبت کنید.