حراج!
29,000 تومان 27,000 تومان
حراج!
29,000 تومان 27,000 تومان
حراج!
36,000 تومان 33,000 تومان
حراج!
34,500 تومان 32,000 تومان
حراج!
34,500 تومان 32,000 تومان
حراج!
29,000 تومان 26,300 تومان
حراج!
35,000 تومان 31,800 تومان
حراج!
43,500 تومان 39,500 تومان
حراج!
54,000 تومان 48,000 تومان
حراج!
54,000 تومان 48,000 تومان
حراج!
48,000 تومان 43,900 تومان
حراج!
44,000 تومان 39,700 تومان

سررسید پنجشنبه و جمعه باهم

سررسید ها از نوع فرمت با تاریخ با یکدیگر متفاوت هستند ، نوع فرمت و تاریخ رابطه مستقیمی با تعداد برگ های سررسید دارد چه بسا این مسئله بر روی قیمت تاثیر گذار است.

در میان انواع فرمت و تاریخ سررسید های با فرمت پنجشنبه و جمعه باهم وجود دارند این سررسید ها اغلب 21 فرمه می باشند و میزان مصرف کاغذ این سررسید ها بالاست.