سررسید پنجشنبه و جمعه باهم

سررسید ها از نوع فرمت با تاریخ با یکدیگر متفاوت هستند ، نوع فرمت و تاریخ رابطه مستقیمی با تعداد برگ های سررسید دارد چه بسا این مسئله بر روی قیمت تاثیر گذار است.

در میان انواع فرمت و تاریخ سررسید های با فرمت پنجشنبه و جمعه باهم وجود دارند این سررسید ها اغلب 21 فرمه می باشند و میزان مصرف کاغذ این سررسید ها بالاست.

حراج!
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۶,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۴,۵۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۴,۵۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۶,۳۰۰ تومان
حراج!
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۱,۸۰۰ تومان
حراج!
۴۳,۵۰۰ تومان ۳۹,۵۰۰ تومان
حراج!
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۸,۰۰۰ تومان ۴۳,۹۰۰ تومان
حراج!
۴۴,۰۰۰ تومان ۳۹,۷۰۰ تومان