چاپ دو روقی
لترپرس
چاپ دو ورقی با برج لاک
دستگاه چاپ چهار و نیم ورقی

 

خدمات چاپ انتخاباتی سال 1400 تکـسیز

مجموعه تکسیز با توجه به سابقه ی چاپ تبلیغات انتخاباتی در ادوار گذشته  انتخابات ریاست جمهوری و  چاپ تبلیغات انتخابات شورای شهر و روستا و دیگر انتخابات ، پکیج های ویژه ای برای چاپ تبلیغات انتخابات 1400 تدارک دیده است.

این مجموعه با همکاری پنج مجتمع چاپ و بسته بندی بزرگ ایــران تمام ظرفیت چــاپ این مجموعه ها را به صـورت مونوپـل در ایــام انتخــابات در اختیار گرفته تا نیاز های چاپ تبلیغاتی همکـاران و مشتریان عزیز را مرتفع نماید.

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

 

خــدمات چاپ تخصصی تکــسیز

چاپــخانه تکسیز یک مجموعه فوق تخصصی در زمینه چاپ می باشد ما هر سال در زمینه تولید تقویم و سررسید نیاز های همکاران و مشتریان عزیز را مرتفع نموده که این خدمات عمدتا به صورت اختصاصی می باشند، ایده پردازی ، سرمایه گذاری و تولید هدایای تبلیغاتی هر ساله در دستور کار تکسیز بوده و خواهد بود ، چاپ جعبه و دسته بندی برای شرکت ها ، کارخانه ها طراحی تخصصی ایده پردازی حرفه ای طرح ها ،  چاپ اوراق اداری انواع پاکت ، چاپ پاکت های بیمارستاتی از جمله خدمات کلی مجموعه تکسیز می باشد.

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

<p>A title</p>
<p>Image Box text</p>

برخی از مشتریان ما