نحوه ثبت سفارش محصولات و ثبت خدمات

چاپ تکسیز در زمان انتخاب سعی در جمع آوری بهترین کادر متخصص جهت افزایش میزان تجربه کاری شرکت  و بالا بردن میزان کیفیت پروژه های چاپی نموده است. در اینجا لیست قیمت تحریر 70 گرم برای شما متقاضیان چاپ تهیه شده است.