20% تخفیف

سررسید یک روزه – جلد ترمو (قابلیت چاپ داغی و طلاکوب ) – قطع وزیری تحریر 70 گرم خارجی درجه یک – چاپ 2 رنگ جمعه رنگی1402 – آ ستر بدرقه گلاسه 135 گرم ، چهار رنگ – به همراه سلفون حرارتی براق – مدل مهیار

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سررسید یک روزه – جلد ترمو (قابلیت چاپ داغی و طلاکوب ) – قطع وزیری تحریر 70 گرم خارجی درجه یک – چاپ 2 رنگ جمعه رنگی – آ ستر بدرقه گلاسه 135 گرم ، چهار رنگ – به همراه سلفون حرارتی براق – مدل مهیار

سررسید یک روزه – جلد ترمو (قابلیت چاپ داغی و طلاکوب ) – قطع وزیری تحریر 70 گرم خارجی درجه یک – چاپ 2 رنگ جمعه رنگی – آ ستر بدرقه گلاسه 135 گرم ، چهار رنگ – به همراه سلفون حرارتی براق – مدل مهیار

سررسید یک روزه – جلد ترمو (قابلیت چاپ داغی و طلاکوب ) – قطع وزیری تحریر 70 گرم خارجی درجه یک – چاپ 2 رنگ جمعه رنگی – آ ستر بدرقه گلاسه 135 گرم ، چهار رنگ – به همراه سلفون حرارتی براق – مدل مهیار

اختصاصی

,

قیمت

برند

سایز سالنامه

نوع چاپ