20% تخفیف

سررسید یک روزه1402 – جلد ترمو خارجی ( قابلیت چاپ طلا کوب و داغی ) عطف وسط دوختی – قطع وزیری – تحریر 70 گرم خارجی درجه یک 2 رنگ جمعه رنگی – آ ستر بدرقه گلاسه 135 گرم ، 4 رنگ به همراه سلفون حرارتی براق – مدل آلما

۸۸,۰۰۰ تومان

سررسید یک روزه – جلد ترمو خارجی ( قابلیت چاپ طلا کوب و داغی ) عطف وسط دوختی – قطع وزیری – تحریر 70 گرم خارجی درجه یک 2 رنگ جمعه رنگی – آ ستر بدرقه گلاسه 135 گرم ، 4 رنگ به همراه سلفون حرارتی براق – مدل آلما

سررسید یک روزه – جلد ترمو خارجی ( قابلیت چاپ طلا کوب و داغی ) عطف وسط دوختی – قطع وزیری – تحریر 70 گرم خارجی درجه یک 2 رنگ جمعه رنگی – آ ستر بدرقه گلاسه 135 گرم ، 4 رنگ به همراه سلفون حرارتی براق – مدل آلما

سررسید یک روزه – جلد ترمو خارجی ( قابلیت چاپ طلا کوب و داغی ) عطف وسط دوختی – قطع وزیری – تحریر 70 گرم خارجی درجه یک 2 رنگ جمعه رنگی – آ ستر بدرقه گلاسه 135 گرم ، 4 رنگ به همراه سلفون حرارتی براق – مدل آلما

سایز سالنامه

برند

اختصاصی

,

قیمت

خرید و فروش

حراج, خرید, فروش, قیمت

نوع چاپ