تقویم رومیزی چاپ اختصاصی

تقویم رومیزی چاپ اختصاصی

تقویم رومیزی چاپ اختصاصی

تقویم رومیزی چاپ اختصاصی

در بازار و رقابت بدون مرز آینده ، تبلیغات یک ضرورت مسلم است برای بقائ سازمان ها

در واقع هر ارگان و شرکتی که خدماتی را ارائه میدهد نیازمند تبلیغات است اما بدون

مدیریت اصولی و علمی نمی تواند مفید و موثر واقع شود

همه افراد معمولا در طول روز چند بار در مورد تاریخ روز صحبت میکنند و یا برنامه ریزی

روز های بعد خود را میچیند همین مورد باعث گردیده که کارشناسان تبلیغات بر این موضوع

تمرکز کرده و از این مقوله برای سود بودن برای دیده شدن در تبلیغات استفاده نموده اند

تقویم رومیزی یکی از این روش های تبلیغاتی متفاوت است که بی شک با آن غریبه نیستید

تقویم رومیزی چاپ اختصاصی

شما براساس خدماتی که ارائه میدهید میتوانید یک تقوم رومیزی اختصاصی برای خود

سفارش داده و نتیجه  آن را در انتها ببینید

تقویم رومیزی به دو صورت اختصاصی و عمومی قابل چاپ میباشد

در مورد تقویم رومیزی چاپ اختصاصی باید گفت که شما این مدل تقویم را انحصارا برای

خود میکنید یعنی از طراحی و علایق تا خدمات و سایز نظر خود را اعمال می نمایید

در این مدل از کار چاپ هزینه های شما کمی بیشتر از تقویم رومیزی عمومی می باشد

اما زیبایی کار شما در مدل اختصاصی آن بیشتر به چشم خواهد آمد

شما باید هنگام طراحی صفحات و یا پایه تقویم رومیزی خود نهایت حوصله را به خرج دهید

زیرا این تقویم قرار است به مدت یکسال در کنار میز مشتریان و یا مدیران قرار بگیرد

برای رسیدن به همین منظور بهتر است ابتدا با جمع آوری اطلاعات لازم درباره طرح کلی

کار پروسه طراحی را به درستی طی کرده و نهایتا به چاپ برسانید

تقویم رومیزی چاپ اختصاصی

www.taksiz.org

1 هزینه چاپ  40 %
 2 میزان رضایت مشتری  %95
3 سفارش آنلاین دارد

تقویم رومیزی چاپ اختصاصی

دانلود pdf تقویم رومیزی چاپ اختصاصی