[section label=”Simple Center” bg_color=”#11519B” dark=”true” padding=”0px” height=”237px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

 

تــراکـت انتخاباتی

تراکت‌های تبلیغاتی ممکن است توسط افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌های غیر‌انتفاعی یا دولتی مورد استفاده قرار بگیرند.چاپ تراکت انتخاباتی یکی از عناصر چاپ انتخاباتی می باشد که چاپ این محصول انتخاباتی و پخش کردن آن در بین مردم میتواند باعث درخشش شما در این دورهاز انتخابات شود.

تراکت انتخاباتی شوراها  اگر با طراحی حرفه ای و چاپ عالی باشد میتواند تاثیر بسزایی در روند کار شما داشته باشد.انتخابات ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاباتی است که در تاریخ ۲۸ خرداد همزمان با انتخابات سیزدهمین دورهریاست‌جمهوری ایران برگزار خواهد شد.

در سال 1400 با پیش رو داشتن انتخابات ریاست جمهوری  ،  چاپخانه تکسیز با توانایی ظرفیت پذیرش عمده ای از سفارشات و انجام سفاراشات در  زمان محدود میتواند خدمات چاپ تراکت انتخاباتی را مشتریان و همکاران عزیز ارائه دهد. چاپخانه ها و دفاتر تبلیغاتی بسیاری در زمینه ی چاپ تراکت فعالیت می کنند ولی در زمان انتخابات بدلیل پر شدن ظرفیت پذیرش سفارش توانایی انجام سفارشات شما را در زمان  محدود ندارند . ظرفیت بالا در تولید ، تحویل به موقع و پشتیبانی شعار ما در این صنعت است.

[/col]

[/row]

[/section]
[row width=”custom” custom_width=”95%”]

[col span__sm=”12″]

[table id=6 /]

[/col]

[/row]