کاتالوگ

کاتالوگ

کاتالوگ چیست؟ کاتالوگ در واقع مجموع اطلاعات و خدمات جمع آوری شده از محصولات است که توسط یک شرکت یا یک موسسه با ریزترین اطلاعات برای فروشنده یا مشتری تعریف میشودو جز یکی از زیر مجوعه های چاپ اوراق اداری و تبلیغاتی می باشد کاتالوگ ها برای افرادی که مسول برقراری ارتباط بین افراد تولید…

Read more