فاکتور 1

فاکتور

فاکتور چیست ؟ فاکتور مانند یک سند است که به وسیله فروشنده در قبال یک خرید صادر میگردد  توضیحات محصول ، قیمت  و تعداد و گزینه های دیگر که نسبت به کالای فروخته شده داخل آن نوشته میشود و سندی رسمی است بین فروشنده و خریدار که به نوعی ضمانت کالای فروخته شده می باشد…

Read more

فاکتور- چاپ تخصصی فاکتور سال 2019 |چاپ تكسيز

  تاریخچه فاکتور فاکتور(invoice): به یک سند تجاری می گویند که توسط فروشنده برای خریدار صادر می شود و مقادیر کالا،محصولات و قیمت های توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت میکند. فاکتور سندی بوده که بعنوان ضمانتی برای خرید از فروشنده به خریدار داده می شود.…

Read more