سی-تی-اسکن

پاکت سی تی اسکن

پاکت سی تی اسکن پاکت سی تی اسکن پاکت‌ها اغلب از یک  کاغذ تا شده است که برای قراردادن کاغذ های خاص استفاده میشود. در دنیای تبلیغات این مزیت پاکت‌ها برای تبلیغ و یا اطلاع رسانی به یک سازمان و یا اشخاص نیزاستفاده میشود ؛ به تعبیری دیگر از پاکت ها به عنوان انتقال دهنده…

Read more
کاتالوگ

کاتالوگ

کاتالوگ چیست؟ کاتالوگ در واقع مجموع اطلاعات و خدمات جمع آوری شده از محصولات است که توسط یک شرکت یا یک موسسه با ریزترین اطلاعات برای فروشنده یا مشتری تعریف میشودو جز یکی از زیر مجوعه های چاپ اوراق اداری و تبلیغاتی می باشد کاتالوگ ها برای افرادی که مسول برقراری ارتباط بین افراد تولید…

Read more