چاپ جعبه ته قفل

چاپ جعبه ته قفل

چاپ جعبه ته قفل

چاپ جعبه ته قفل  یا لایک باتم از پرطرفدارترین جعبه ها بخصوص در صنایع غذایی، رستوران و فست  فود است به نحوی که درب آن قابلیت باز شدن و بسته شدن را دارد

بسته بندی وتولید و طراحی کلی جعبه، یک ابزار ضروری برای محافاظت از محصولات محسوب می شود.

بسته بندی تاریخیچه طولانی دارد ولی در نوع امروزی شامل انواع بسته بندی های از جنس مقوایی و یا منعطف و همچنین  سخت تهیه می شود.

حفظ کالا در برابر شرایط گوناگون مانند فساد، ضربه خوردن، لرزش زیاد ، فشار بالا ، شرایط محیطی در انبار و حمل و نقل از وظایف اولیه یک جعبه است .

لاک باتم جعبه ای است که ا با چسب زدن ۲ لبه های پایین از هر سمتی به آسانی با باز کردن آن می توان از جعبه آماده شده استفاده نمود

ویژگی این جعبه ها در اولین حالت تحمل وزن زیاد است و در دومین حالت به دلیل قالب و شکل ظاهری آن در انبار فضای کمتری را به خود اختصاص میدهد

جعبه لاک باتم، یعنی جعبه ای که  ته آن  قفل دار است به صورتی که جعبه تقریبا نیمه اماده می باشد و کافیست با یک فشار اندک

ازیک  کاغذ تا شده تبدیل به یک جعبه آماده گردد وسپس بعد از پر شدن جعبه از کالا درب بالایی آن  بسته شود

البته هزینه تولید کردن یک جعبه لاک باتم یا همان ته قفل حدودا یک درصد ازجعبه های دیگرو مدل های ساده  بیشتر می باشد.

و همین دلیل باعث شده است که جعبه لاک باتم با هزینه تولید را به مقدار بسیار ناچیز افزایش میدهد ولی از طرفی با توجه به سهولت بسته بندی زمان را کاهش داده و منجر به کاهش هزینه های کلی میگردد.

در کشورایران برای ساخت و چاپ جعبه ته قفل ازمقوای پشت طوسی یا ایندربورد استفاده میکنند

با چاپ تکسیز همراه باشید