نمونه سررسید

نمونه سررسید

نمونه سررسید

از ضروریات مهم برای فردی که قصد برنامه ریزی در مورد تبلیغات را دارد

داشتن ذهنی باز و فعال است زیرا باید بتواند از میان موارد

تبلیغاتی بیشمار بهترین رسانه تبلیغاتی را جهت کار خود انتخاب نماید

و از کار آمدی آن بهره لازم را برده و به سود دهی نیز برسد

این تنوع در ابزار های تبلیغاتی باعث گردیده است که

برای انجام درست آن اطلاعات خود را در مورد محصولات تبلیغاتی بالا ببریم

یک سررسید تبلیغاتی نمونه های مختلفی دارد که

براساس اندازه آن میتوان آنها را از هم تشخیص دارد

قطع وزیری

نمونه سررسید
قطع اروپایی
نمونه سررسید اروپایی
قطع رقعی
نمونه سررسید
 قطع پالتویی

نمونه سررسید

 1 هزینه چاپ  40 %
 2 میزان رضایت مشتری  %95
3 سفارش آنلاین دارد

نمونه سررسید

دانلود pdf نمونه سررسید