سررسید عمومی

سررسید عمومی

سررسید عمومی

آیا تاکنون به ویژگی های یک تبلیغات خوب فکر کرده اید ؟

در یک تبلیغات خوب باید ارتباط بین کلمات و تصاویر رعایت گردد زیرا این دو مکمل یکدیگر

هستند و میتوانند باعث تقویت هم بشوند

یک تبلیغات باید توجه بیننده را نسبت به خود متمرکز نماید و محصول با آن چیزی که وجود

دارد منطبق باشد و جزئیات بیشتر دیده شوند

یکی دیگر از ویژگی های تبلیغات باید دوست داشتنی بودن آن باشد منطقی است که

علایق مشتریان نیز در آن مورد توجه قرار بگیرد اما بایداز اغراق نمایی و دروغ گفتن پرهیز

نماید زیرا میتواند تبلیغات شما را با شکست روبه رو کند

سررسید عمومی

دیده شدن در میان انبوه تبلیغات نیاز به متفاوت بودن دارد

باید متفاوت باشیم و مخاطب باید این متفاوت بودن را حس کند

تبلیغاتی که تم تکراری و تصاویر یکسان دارند خسته کننده هستند . نو آوری و ایده های

جدید موجب میشود مخاطب شما از خستگی خارج ساخته و نظر مشتری را جلب نماید

برای رسیدن به یک تبلیغات خاص باید برنامه ریزی خود را انجام داد تا نتیجه حاصل رضایت

بخش باشد

سررسید عمومی

سررسید عمومی یکی از مدل های تبلیغاتی منحصر به فرد است که در مدت زمان

طولانی ثابت شده است که میتواند در ضمینه تبلیغات حرفهای زیادی برای گفتن داشته

باشد و سود دهی خوبی برای کسب کار شما باشد

سررسید عمومی و سررسید اختصاصی دو طرحی هستند که در تبلیغات به وسیله سررسید

تقسیم بندی میشود

سررسید عمومی

www.taksiz.org

1 هزینه چاپ  40 %
 2 میزان رضایت مشتری  %95
3 سفارش آنلاین دارد

سررسید عمومی

دانلود pdf سررسید عمومی