تقویم دیواری اختصاصی

تقویم دیواری اختصاصی

حتما تا به امروز تقویم های دیواری تبلیغاتی را دیده اید

تقویم دیواری یکی از بهترین و پر طرفدارترین هدایای تبلیغاتی سال 1398 است

این تقویم ها در دو نوع تک برگ و چهار برگ  و در چند سایز مختلف تولید و عرضه میگردد

تیراژ این تقویم های دیواری 1000 عدد می باشد و شما میتوانید آن را به طور اختصاصی

چاپ نمایید

www.taksiz.org

چهار برگ در ابعاد 35*25

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم دیواری

تقویم دیواری اختصاصی

مشخصات کالاتعدادقیمت (تومان)
 • گلاسه 115 گرم
 • چهار برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
10001/300/000
20002/120/000
30003/000/000
40003/850/000
50004/650/000

چهار برگ در ابعاد 50*35

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم دیواری

مشخصات کالاتعدادقیمت (تومان)
 • گلاسه 115 گرم
 • چهار برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
10002/600/000
20005/300/000
30006/000/000
40007/750/000
50009/350/000

تک برگ در ابعاد 35*25

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم دیواری

مشخصات کالاتعدادقیمت (تومان)
 • گلاسه 1570 گرم
 • تک  برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
1000700/000
20001/100/000
30001/450/000
40001/850/000
50002/150/000

تک برگ در ابعاد 50*35

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم دیواری

تقویم دیواری اختصاصی

مشخصات کالاتعدادقیمت (تومان)
 • گلاسه 115 گرم
 • تک برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
10001/060/000
20001/650/000
30002/300/000
40002/900/000
50003/400/000

تک برگ در ابعاد 49*23

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم رومیزی

تقویم دیواری اختصاصی

مشخصات کالاتعدادقیمت (تومان)
 • گلاسه 200 گرم
 • تک برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
1000950/000
20001/450/000
30001/900/000
40002/400/000
50002/900/000

تک برگ در ابعاد 70*33

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم دیواری

تقویم دیواری اختصاصی

مشخصات کالاتعدادقیمت (تومان)
 • گلاسه 200 گرم
 • تک برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
10001/400/000
20002/300/000
30003/250/000
40004/100/000
50005/00/000

تقویم دیواری اختصاصی