تقویم دیواری اختصاصی

تقویم دیواری اختصاصی

حتما تا به امروز تقویم های دیواری تبلیغاتی را دیده اید

تقویم دیواری یکی از بهترین و پر طرفدارترین هدایای تبلیغاتی سال 1398 است

این تقویم ها در دو نوع تک برگ و چهار برگ  و در چند سایز مختلف تولید و عرضه میگردد

تیراژ این تقویم های دیواری 1000 عدد می باشد و شما میتوانید آن را به طور اختصاصی

چاپ نمایید

www.taksiz.org

چهار برگ در ابعاد 35*25

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم دیواری

تقویم دیواری اختصاصی

مشخصات کالا تعداد قیمت (تومان)
 • گلاسه 115 گرم
 • چهار برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
1000 1/300/000
2000 2/120/000
3000 3/000/000
4000 3/850/000
5000 4/650/000

چهار برگ در ابعاد 50*35

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم دیواری

مشخصات کالا تعداد قیمت (تومان)
 • گلاسه 115 گرم
 • چهار برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
1000 2/600/000
2000 5/300/000
3000 6/000/000
4000 7/750/000
5000 9/350/000

تک برگ در ابعاد 35*25

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم دیواری

مشخصات کالا تعداد قیمت (تومان)
 • گلاسه 1570 گرم
 • تک  برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
1000 700/000
2000 1/100/000
3000 1/450/000
4000 1/850/000
5000 2/150/000

تک برگ در ابعاد 50*35

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم دیواری

تقویم دیواری اختصاصی

مشخصات کالا تعداد قیمت (تومان)
 • گلاسه 115 گرم
 • تک برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
1000 1/060/000
2000 1/650/000
3000 2/300/000
4000 2/900/000
5000 3/400/000

تک برگ در ابعاد 49*23

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم رومیزی

تقویم دیواری اختصاصی

مشخصات کالا تعداد قیمت (تومان)
 • گلاسه 200 گرم
 • تک برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
1000 950/000
2000 1/450/000
3000 1/900/000
4000 2/400/000
5000 2/900/000

تک برگ در ابعاد 70*33

امکان چاپ طرح دلخواه شما به صورت تمام صفحه

تقویم دیواری

تقویم دیواری اختصاصی

مشخصات کالا تعداد قیمت (تومان)
 • گلاسه 200 گرم
 • تک برگ
 • یک رو
 • چاپ چهار رنگ
1000 1/400/000
2000 2/300/000
3000 3/250/000
4000 4/100/000
5000 5/00/000

تقویم دیواری اختصاصی